یک هفته مانده به انتخابات آمریکا: نظرسنجی‌ها چه می‌گویند؟

3 weeks ago 6
نظرسنجی‌ها همچنان پیشتازی بایدن را نشان می‌دهند، اما با یک تفاوت: طی روزهای گذشته، ترامپ در نمودارها رو به بالا حرکت کرده و بایدن رو به پایین. آیا دموکرات‌ها باز هم بازی را در دقیقه‌ی نود می‌بازند؟
ادامه محتوا