چگونه در دوران کرونا دور هم جشن بگیریم؟

2 months ago 40
عالم‌گیری ویروس کرونا روش جشن گرفتن و برگزاری مراسم و آیین‌های مختلف در کشورهای دنیا را تغییر داده است و مردم هر جامعه به‌شکلی خود را با این وضعیت سازگار کرده‌اند.
ادامه محتوا