پیامک های جعلی درباره کارت سوخت و سهمیه به مالکان خودروها

1 day ago 3
شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به ارسال پیامک های نامعتبر به مالکان خودروهای شخصی،درباره کارت سوخت و مقدار سهمیه هشدار داد.
ادامه محتوا