پورتو با طارمی پیروز شد

1 month ago 7
پورتو که در ترکیب اصلی از بازیکن ایرانی اش بهره می برد توانست سانتا کلارا را شکست دهد.
ادامه محتوا