پشتیبانی از ناوگان نیروی دریایی؛ ماموریت اصلی ناوبندر مکران +فیلم

2 weeks ago 9
فرمانده نیروی دریایی ارتش: ناوبندر مکران به عنوان جایگزین برای ناو خارک در دریا تلقی می‌شود و کمک می‌کند در دریاها، اقیانوس‌ها و مسافت‌های دورتر، از ناوگان نیروی دریایی پشتیبانی کنیم.
ادامه محتوا