پدرخوانده برگشت؛ جوخه‌های ترور به صف!

1 month ago 9
ما در فضای سیاسی و رسانه‌ای، با شبکه آلوده‌ای مواجه هستیم که دشمن را می‌آراید؛ و هر آنچه را که سدّ راه پیشروی دشمن و موجب شکست او شده، تخریب می‌کند.
ادامه محتوا