موضوع سریال جدید «مسعود ده نمکی» چیست؟ / مربوط به هیچ دولتی نیستیم!

2 weeks ago 7
این روزها موضوع سریال «دادستان» به کارگردانی «مسعود ده نمکی» با واکنش های مختلفی مواجه شده است.
ادامه محتوا