مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ رای مثبت داد

2 weeks ago 7
مجلس نمایندگان آمریکا به طرح استیضاح ترامپ رای مثبت داد.
ادامه محتوا