قصاب کردستانی بخاطر کشتار غیرمجاز به ۵ ماه حبس محکوم شد

6 days ago 1
مدیرکل دامپزشکی کردستان از محکومیت قصابی که به شکل غیر مجاز اقدام به کشتار دام و عرضه گوشت آن نموده بود، خبر داد.
ادامه محتوا