عرضه بلوک ۱۱.۵۹ درصدی سهام بازداشتی "شصفها" در بازار پایه

1 month ago 65
شرایط و زمان عرضه بلوک ۱۱.۵۹ درصدی پتروشیمی اصفهان توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی بطور عمده و نقد اعلام شد.
ادامه محتوا