شایعه تهیه دارو از امارات برای میناوند طنز و دروغ است

1 month ago 6
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس شایعه تهیه دارو از امارات برای مهرداد میناوند را تکذیب کرد.
ادامه محتوا