سندرز: به رئیس‌جمهوری نیاز داریم که به علم اعتقاد داشته باشد

1 week ago 1
سندرز با انتقاد از دروغگویی رئیس‌جمهور آمریکا درباره مهار ویروس کرونا تأکید کرد که کشورش به رئیس‌جمهور نیاز دارد که به استفاده از رویکردهای علمی برای مقابله با بحران کرونا اعتقاد داشته باشد.
ادامه محتوا