سر رسید صکوک ۴ هزار میلیارد تومانی باعث بازگشت مالکیت یک دارایی شد

1 day ago 2
مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از سررسید صکوک اجاره ۴ هزار میلیاردی وزارت اقتصاد برای آموزش و پرورش و انتقال مالکیت اردوگاه باهنر خبر داد.
ادامه محتوا