زمان افزایش سرمایه ۸۱۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی + مجمع سه شرکت

2 weeks ago 10
چهار شرکت بورسی و فرابورسی برای تصویب صورت های مالی، افزایش سرمایه و انتخاب اعضا، زمان برگزاری مجمع سالانه، فوق العاده و عادی بطور فوق العاده را اعلام کردند.
ادامه محتوا