رشد ۳.۵ برابری سود تاپیکو و ثبت رکورد جدید ۲۲ هزار میلیاردی فروش

2 weeks ago 10
تاپیکو در ۹ ماه سال جاری ضمن شناسایی ۱۲ هزار میلیارد تومان سود خالص با رشد ۳.۵ برابری نسبت به مدت مشابه قبل با فروش ۲۲ هزار میلیارد تومان محصول، رکورد جدیدی را ثبت کرد.
ادامه محتوا