رسوایی دوباره مدعیان اصلاحات در رفتار دوگانه و قبیله‌ای با رفتارهای زننده

1 month ago 10
ماجرای رفتار زشت و زننده نماینده مجلس با سرباز راهور که با واکنش گسترده جریان انقلابی و مطالبه برخورد حداکثری مجلس با وی مواجه شد روی دیگری هم داشت و آن رسوایی دوباره مدعیان اصلاحات بود.
ادامه محتوا