راز حضور پرچم فلسطین در تظاهرات الجزائر

1 day ago 1
برافراشتن پرچم فلسطین در کنار پرچم الجزائر به بخشی جدایی‌ناپذیری از تظاهرات‌های مردمی الجزائر که از ۲۰۱۹ آغاز شده، تبدیل شده است.
ادامه محتوا