خانه‌های خالی تا پایان شهریور به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند

1 week ago 2
ایسنا نوشت: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به خانه های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم گفت: تاکنون ۱۳.۴ میلیون واحد شناسنامه دار و ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان بیش از یک خانه ارسال شده است.
ادامه محتوا