جزئیات مصوبه امروز مجلس درباره بازار سرمایه

1 day ago 2
نمایندگان مجلس، به دولت اجازه دادند تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کند.
ادامه محتوا