KINGWASH کینگ واش

تضمینی برای حفظ اسرار بیمار در فروش‌های اینترنتی وجود ندارد

1 week ago 5
رییس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در بیانیه شورای عالی نظام پزشکی در خصوص پلتفرم‌های فروش دارو آمده است که حریم و اسرار بیمار باید حفظ شود. اما تضمینی برای حفظ اسرار بیمار وجود ندارد.
ادامه محتوا
KINGWASH کینگ واش