تصویب تخصیص یک درصد منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بورس

1 week ago 2
بر اساس جزییات آخرین جلسه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، موضوع سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق برای حمایت از بازار سرمایه مورد تاکید قرار گرفت.
ادامه محتوا