تصاویر | فعالیت مهدهای کودک در دوران کرونا

4 weeks ago 13
مهدهای کودک نخستین مکانی است که بچه‌های کوچک در آن فعالیت‌های آموزشی، تفریحی و آداب معاشرت اجتماعی را یاد می‌گیرند. مکان‌هایی که اکنون تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‌اند.
ادامه محتوا