تحریم و قرارگرفتن در لیست سیاهFATF قیمت ارز را به ۲۷ هزار تومان رساند

1 week ago 2
بهاءالدین حسینی هاشمی می‌گوید: قیمت ارز در بازار روندی افزایش را دارد اما سیاست‌ها نباید به سمتی برود که دلار در بازار به کالایی کمیاب تبدیل شود.
ادامه محتوا