بورس کالا هفت باب واحد تجاری جدید را پذیرش و آماده عرضه کرد

4 weeks ago 12
هفت باب واحد تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در بازار فرعی بورس کالا پذیرش و آماده عرضه شد .
ادامه محتوا