برنامه افزایش سرمایه بیمه آماده ارتقا نماد از محل آورده نقدی سهامداران

4 weeks ago 11
شرکت بیمه آرمان که با توقف نماد، آماده ارتقا و انتقال از تابلو نارنجی به زرد شده از برنامه افزایش سرمایه ۶۷ درصدی از محل آورده نقدی سهامداران خبر داد.
ادامه محتوا