ببینید | هشدار تلخ حریرچی: احتمال صعودی تر شدن روند فوتی ها وجود دارد

3 weeks ago 11
ایرج حریرچی،معاون کل وزیر بهداشت،در اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک گفت : احتمال صعودی تر شدن روند فوتی ها وجود دارد./مهر
ادامه محتوا