ببینید | راهکار حریرچی برای کاهش محسوس آمار قربانیان کرونا

1 week ago 9
ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت در برنامه تلویزیونی راهکارها و توصیه‌های مهمی برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر از ویروس کرونا را در اختیار مردم گذاشت.
ادامه محتوا