ببینید | آخرین بازی مرحوم سیروس گرجستانی برروی آنتن شبکه سه سیما

1 month ago 13
مرحوم سیروس گرجستانی،قبل از فوتش در سریال شرم بازی کرده بود که هم اکنون این سریال از شبکه سه پخش می‌شود.
ادامه محتوا