KINGWASH کینگ واش

این زن شکنجه گر منافقین بود

2 months ago 5244
فهمیه اروانی در مقطعی علاوه بر مسئولیت مصاحبه با افراد جدید الورود به تشکیلات و پذیرش آن‌ها شکنجه گر و بازجوی افراد مسئله دار نیز بوده است. 
ادامه محتوا
KINGWASH کینگ واش