افزایش نگرانی‌ها از اوج‌گیری کرونا با آغاز عروسی‌های پرجمعیت

1 week ago 1
این شهروندان هستند که با بی‌توجهی خود به نکات بهداشتی و ساده‌انگاشتن این بیماری، روزهای سخت و بحرانی را برای تمام نقاط ایران رقم زده‌اند.
ادامه محتوا