اعتراض به محدودیت‌های کرونایی در انگلیس به خشونت کشیده شد

6 days ago 1
تظاهرات هزاران معترضی که روز شنبه در سراسر انگلیس علیه تداوم محدودیت‌های کرونایی راهپیمایی کردند به خشونت کشیده شد.
ادامه محتوا