KINGWASH کینگ واش

از پروژه 450 میلیون دلاری تا ساخت بیمارستان توسط بانک جهانی برای احیای ترکیه/ روند بازسازی به کجا رسید؟

1 week ago 3
پس از زلزله ترکیه در سال گذشته، گروه بانک جهانی با سرعت بی‌سابقه بسیج شد تا از ترکیه برای بازسازی خانه‌ها و زیرساخت‌ها، خدمات ضروری و احیای اقتصادهای محلی حمایت کند. اکنون کار برای کمک به پیشبرد و تسریع بازیابی مقاوم پس از زلزله در ترکیه در حال انجام است.
ادامه محتوا
KINGWASH کینگ واش