آیا بین سرویس مخابراتی G5 با کووید ۱۹ ارتباطی وجود دارد؟

1 month ago 122
به دلیل گسترش خبرهای توطئه آمیز ارتباط COVID-19 با G5 که در پی آن برج سلولی مورد آتش سوزی قرار گرفت، مهندسان مخابرات به دردسر افتادند.
ادامه محتوا