آمریکا برای مذاکره غیررسمی درباره برجام آماده است

1 day ago 2
وزیر خارجه آلمان گفت: دولت بایدن برای مذاکرات غیررسمی با طرف های برجام آمادگی دارد و در صورت بازگشت ایران به تعهدات، اقدام مشابهی خواهد کرد.
ادامه محتوا