آمار مسافران مترو رو به افزایش است

1 day ago 2
مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به اینکه آمار مسافران شهر زیرزمینی رو به افزایش است، گفت: قطارهای مترو روزانه ۳ بار ضدعفونی می شود.
ادامه محتوا