KINGWASH کینگ واش

توافق بازخرید ۱۱۰۰.۰ هزار میلیارد ریالی توسط بانک مرکزی

10 months ago 431
با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود.
ادامه محتوا
KINGWASH کینگ واش